Anilin-formaldehydové pryskyřice

termosetové nebo termoplastové výrobky interakce. anilinu s formaldehydem. Teplem tvrditelné pryskyřice, získané polykondenzací anilinu (1 mol) a formaldehydu (1, 5 mol) ve vodném médiu (kat. - HCl). Pryskyřice se získává z reakce. směsi, přidáním 25% p-p NaOH se, sraženina se promyje vodou, suší se na zbytkový obsah vlhkosti ne větší než 7% a mele. vytvrzovací pryskyřice (typicky 180

Chemická encyklopedie - M:.. sovětské encyklopedie, Ed IL Knunyants 1988

<- 1 ->