Eškol

Eshkol ( 'cluster'), Emorejci, kteří žijí v blízkosti Hebronu, Abraham spojenci (Gen. 14: 13-24) . Biblická encyklopedie Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.