Philit

Philetus ( "milovaný"), Paul soupeř ( 2 Timoteovi 2: 17,18) , šíří falešnou doktrínu, že "vzkříšení bylo již".

Biblická encyklopedie Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.