Redakce Choice

Nosník

Stretchers (ošetřovatelská lůžka). Sezení-nosítka (Song 3: 9 - Hebrew appireyon, výpůjčka z řeckého Izaiáš 66: ... 20 - Hebrew Tzav) měla často baldachýn, šlechtici používají namísto vozíku. S pokračováním. Cestování N. se mohlo pohybovat a pomocí koní, oslů nebo mšíků, v jiných případech byli noseni otroky - od dvou do šesti osob.

Biblická encyklopedie Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.