Lesní fond

Všechny lesy, s výjimkou lesů se nacházejí na pozemcích uzavřených oblastí a sídel (osad), jakož i lesních pozemků se nevztahuje na lesních porostů (lesní půdy a non-lesních pozemků). EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010

Čtěte Více →