K ghats

Gahanam ("místo zdroje"), město v Judsku (Nab. 15: 34) . , který je identický s Enamim (Gen. 38: 14) .

Biblická encyklopedie Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.