BENZOTRIASOL

(azimidobenzen), mol. m. 119, 13; impotentní. krystaly; t.t. 96-98, 5

Chemická encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. Ed. I. L. Knunyants. 1988.