Myl'nikov Victor

Myl'nikov Victor zvuk.
1975 KLÍČ do nebe
1976 nadbytečné
1977 GIFTS telefonicky
1978 Rally
1980 Španělská verze
1984 SHOT v lese
1985 Malina víno
1986 DOUBLE (
cm. DOUBLE (1986)) 1987 náhodou, 1987 MAN TVORBA
1988 všechny normální
1988 dům bez odchýlení se
1989 DNY LIDSKÉ
encyklopedie filmu. 2010.