Fenylendiaminy

(diaminobenzeny), říkají. m. 108, 14; impotentní. krystaly (tabulka), ztmavují světlo a vzduch. Existují ve formě tří izomerů: 1, 2, 1, 3 a 1, 4-F. (respektive o-, m- a n-F.). Rozpusťte. v ethanolu, diethyletheru, CHCI 3 , horké vody.

VLASTNOSTI Fenylendiaminů

Izomer

T. pl. , 0 C

T. b. , 0 C / mm Hg. Art.

B

Ionizační potenciál, eV

1, 2-F.

105, 8

256-258

3, 2

Chemická encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. Ed. I. L. Knunyants. 1988.