Třetí termodynamický zákon

je stejná jako tepelná věta .


Chemická encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. Ed. I. L. Knunyants. 1988.